Kirkeskov Advice

Vagn Kirkeskov
Udvikling for mennesker og organisationer

Er du virksomhedsejer, ansat leder, iværksætter - eller har du brug for at "rydde op" i livet og komme videre?

Velkommen til Kirkeskov Advice - hvor jeg arbejder med udviklingsprocesser for mennesker og organisationer der har besluttet sig for at få professionel og erfaren hjælp til fortsat udvikling og fremdrift. I et tæt samarbejde gennemfører vi de processer, der skal til for at skabe forbedringer og nye resultater i relation til f.eks. ledelse, forandringer, motivation, stress, samarbejde, kommunikation eller salg. 

Jeg tilbyder personlige udviklingsprogrammer til virksomheder og private baseret på coaching, sparring, mentoring eller psykoterapi til at få afklaret personlige kompetencer og udviklingsmuligheder, i forhold til de problemstillinger du personligt står overfor, eller dem dine ledere / medarbejdere kæmper med.

Jeg har mere end 20 års erfaring fra konsulentarbejde for nogle af Danmarks største virksomheder, kombineret med både åbne og interne uddannelser for ledere og medarbejdere indenfor Ledelse, Selvledelse, Leadership, Coaching, Kommunikation, Salg, LEAN, Supply Chain m.v.

Udvalg af virksomheder og organisationer fra min referenceliste: 
Danmarks Nationalbank, DA/Dansk Arbejdsgiverforening, Deloitte, DONG Energy, Finansministeriet, FOA, Gilling, Hærens Officersskole, LEGO, Mannaz, Nokia, Novo Nordisk, Pfizer Danmark, Post Danmark, Siemens... 

LÆS MERE OM REFERENCER OG ERFARING PÅ www.kirkeskov.dk

Læs mere under fanen TEAM.

Profil

Vagn Kirkeskov

Om Vagn Kirkeskov:

Jeg er selvstændig konsulent, og har fokus på at hjælpe det enkelte menneske, team'et og organisationen til at fungere mere tilfredsstillende gennem indsigt og forståelse for menneskers forskellighed, kompetencer og personlighed.

Det kan være lederudvikling, team udvikling eller konkret tilrettelægning af arbejdsprocesser og træning i f.eks. samarbejde, kommunikation eller salg. Min erfaring dækker bredt indenfor mange brancher samt detailhandel. 
I flere år har jeg arbejdet med BigData i relation til beslutningsprocesser, og har gennem 8 år været sparringspartner og redaktør i forbindelsen med bøgere The Human Decision System og The Profit Chain. 

De sidste 15 år har jeg arbejdet som coach, sparringspartner og psykoterapeut, og hjælper kvinder og mænd, ledere og medarbejdere, grupper og teams med at finde mening i livet privat og på jobbet, både for sig selv og sammen med andre.

Læs mere på www.kirkeskov.dk 

Erfaring & Kompetencer:

Marketing m.m.:
Uddannet i marketing, kommunikation og organisation (merconom) kombineret med Grafisk Højskole og Akademiet for Fri og Merkantil Kunst.

Mere end 30 år som selvstændig partner / konsulent indenfor marketing, reklame og HR. Omfatter i relation til marketing bl.a. konceptudvikling, produktudvikling, produktlancering, salgs- og kommunikations planlægning samt gennemførelse. 
I relation til HR bl.a. udviklings- og implementerings opgaver af alle tænkelige varianter i forbindelse med forandringsprocesser for ledere og medarbejdere i såvel danske som internationale virksomheder og organisationer.

Psykologi & Kommunikation m.m.:
Eksamineret KropsPsykoTerapeut fra D.I.G. (1998), baseret på Gestalt Terapi (Pearls) og Kropterapi (Reich, Lowen, Pierrakos, Brown, Boadella m.fl.), samt efteruddannelse hos PsykiatriFonden. Uddannet i personprofilværktøjet Enneagrammet i USA (Ginger Lapid-Bogda) samt kvalificeret i Jungs Typekoder. 

Coaching og psykoterapi: 
De sidste 20 år erfaring med individuel coaching og psykoterapi for ledere, medarbejdere og private klienter samt erhvervspsykologisk rådgiver for bestyrelse, direktion og ledere i forbindelse med konflikter, stress eller ansættelser og afskedigelser.

Undervisning, træning m.m.:

Bred erfaring fra udvikling og gennemførelse af uddannelsesforløb i eget regi eller i samarbejde med andre konsulenter eller kursusudbydere, bl.a. flere korte og lange Coaching Uddannelser, LeanCoach Uddannelse, Lederudvikling, Konsulentuddannelse, Kommunikation og Salg, Ledelse af Selvledende Medarbejdere, Team Ledelse samt Team Building / træning i flere varianter.

Foredrag:

Indlægsholder på danske og internationale konferencer, med fokus på bl.a. mennesker og forandringer samt de psykologiske konsekvenser det har i form af f.eks. mistrivsel/stress. Mange forskellige foredrag på interne virksomhedskonferencer, uddannelser m.m. specielt med fokus på lederudvikling, teamudvikling, samarbejdsproceser, motivationsprocesser m.v.

BigData og beslutningsprocesser:

Som konsulent for Gilling/TheHumanDecision har jeg erfaring med BigData i relation til organisationers beslutningsprocesser indenfor forretningsudvikling. LÆS MERE HER www.gilling.com 
Har medvirket som sparringspartner og redaktør for forfatter Finn Gilling, i forbindelse med bøgerne The Human Decision System (2016) og In Search of profit (2014).Kontakt oplysninger

Navn Kirkeskov Advice
Etableret 2016
Ansatte 1
Adresse Grønstræde 14, 4660 Store Heddinge
Kontaktperson Vagn Kirkeskov
Telefon +4540424493
CVR 38041657
Web www.kirkeskov.dk
E-mail mail@kirkeskov.dk

Telefontid

Kirkeskov Advice

Vagn Kirkeskov
Konsulent&Rådgiver
Telefon: +4540424493
Mobil: +4540424493
E-mail: mail@kirkeskov.dk
Det personlige udviklingsarbejde gennemføres som Coaching, Sparring, Mentoring eller Psykoterapi, afhængig af det personlige behov. I organisationer arbejder jeg både personligt og med grupper/teams med afsæt i den konkrete problemstilling. Undervejs vil emner som kommunikation, motivation, salg, ledelse & lederskab, udvikling, planlægning, gennemførelse, effektivisering ofte blive inddraget.

Kontakt oplysninger

Navn Kirkeskov Advice
Etableret 2016
Adresse Grønstræde 14, 4660 Store Heddinge
Kontaktperson Vagn Kirkeskov
Telefon +4540424493
CVR 38041657
Web www.kirkeskov.dk
E-mail mail@kirkeskov.dk

Telefontid

Kirkeskov Advice

Intro: På denne side finder du:

  • Til dig personligt
  • Til ledere og medarbejdere i virksomheden

Til dig personligt: 

Coaching - Bliv udfordret på fremtiden og de konsekvenser din adfærd, mål og resultater kan skabe for dig selv og andre. Hvordan er du forskellig fra andre? Hvad motiverer dig, hvad motiverer andre? Har du kontrol over din stress tærskel?

  • Vi arbejder med inspiration, støtte og træning til at udvikle de personlige kompetencer, der kan blive afgørende for din succes. Vi mødes typisk én gang om måneden i 1½ time.

Sparring - Er du opfinder, innovator, sælger eller bogholder? 
Bliv udfordret på din forståelse af de begrænsninger, problemer og muligheder du skal forholde dig til for at skabe den nødvendige profit. 

  • Vi arbejder med en kreativ dialogproces til udvikling af dine muligheder baseret på bl.a. ”SWOT”, "Mer-værdi kæden","what's new?", "why not?", "disruption" m.fl. Vi mødes efter en fastlagt plan, afhængig af dine udfordringer og problemstillinger kombineret med ad hoc samtaler.

Mentoring -  Lær at stille de rigtige spørgsmål til dig selv, om hvad der er vigtigt og hvorfor, og hvor du gerne vil hen med dit liv, karriere eller virksomhed, og hvilke nye tanker og handlinger du skal prioritere, samt planlægning af hvordan du kan lykkes med det.

  • Vi arbejder både med big pictures og små detaljer, i bredden og i dybden og med dine personlige værdier og kompetencer. Vi mødes hver anden eller tredje måned i 3 - 4 timer i aftalt periode. 

Psykoterapi - Forstå den situation du er i gennem indsigt i de årsager og beslutninger fra fortiden, der har skabt de konsekvenser / den situation, du lever med i dag. Det er grundlaget for, at du kan skabe et værdifuldt og meningsfyldt liv fremover for dig selv, og dem du ønsker at være sammen med.

  • Vi har fokus på dine følelser, værdier og prioriteter, så du opnår en afklaring, der kan hjælpe dig videre med det liv, du ønsker dig. 
  • Vi mødes efter behov i 1½ time.

LÆS MERE PÅ www.kirkeskov.dk

Til ledere og medarbejdere i virksomheden 

Min erfaring fra snart 25 års arbejde i store, mellem og små virksomheder og organisationer har vist 4 grundlæggende temaer når forskellige mennesker, med forskellige behov og mål på forskellige niveauer i hierakiet skal lykkes med samarbejde og trivsel: 

Mennesker og forandring:

Forandring skaber usikkerhed, utryghed og tvivl om "Hva' så nu?/Hva' nu med mig?" - som påvirker menneskers adfærd og trivsel i dagligdagen, som igen påvirker motivation, effektivitet, kvalitet osv. og ikke mindst medarbejdernes holdninger, følelser og tanker til både dem selv, kollegerne og ledelsen. Med baggrund i den aktuelle situation, tilrettelægges et program der integreres og tilpasses dagligdagen.

Mennesker og motivation:

Mennesker motiveres forskelligt afhængig af deres personlighed, hvilket påvirker både kommunikation og samarbejde i forhold til de opgaver der skal løses. Når mennesker med forskellige motivationsbehov skal arbejde sammen, dannes der gruppedynamikker som kan være succesfulde eller uhensigtsmæssige. Med baggrund i den aktuelle situation, tilrettelægges et program der integreres og tilpasses dagligdagen.

Mennesker og samarbejde:

Forudsætninger for et positivt og effektivt samarbejde mellem foreskellige mennesker (ledere og medarbejdere) er bl.a. at de kan forholde sig konstruktivt til daglige forandringer og er personligt og fælles motiveret for at løse dagens opgaver, så de anvender de personlige og faglige kompetencer de har på en tilfredsstillende måde. Med baggrund i den aktuelle situation, tilrettelægges et program der integreres og tilpasses dagligdagen.

Mennesker og ledelse:

Forskellige mennesker bør ikke ledes på samme måde - de skal "i princippet" ledes forskelligt/individuelt i relation til deres personlige og faglige kompetencer samt i forhold til den generation de tilhører, uanset om de fungerer i et team eller arbejder alene. Nogle er selvledende, andre skal motiveres dagligt og nogle skal instrueres. Med baggrund i den aktuelle situation, tilrettelægges et program der integreres og tilpasses dagligdagen.

Læs mere på www.kirkeskov.dk

 

Kontakt oplysninger

Navn Kirkeskov Advice
Etableret 2016
Adresse Grønstræde 14, 4660 Store Heddinge
Kontaktperson Vagn Kirkeskov
Telefon +4540424493
CVR 38041657
Web www.kirkeskov.dk
E-mail mail@kirkeskov.dk

Telefontid

Kirkeskov Advice

Det personlige tilbud: 

2 timer uden beregning hvor vi drøfter din situation, problemstilling, udfordring, karriere, drøm eller ? Hvis du derefter har lyst til at arbejde videre, aftaler vi vilkår og afregning, der passer til din økonomi. 

Virksomhed & organisationer:

2+1 time samt oplæg uden beregning hvor vi drøfter virksomhedens problemstilling/udfordringer. Vi starter med 2 timers briefing i virksomheden. Herefter udarbejder jeg oplæg, der præsenteres på 1 times møde. Hvis vi starter samarbejdet, udarbejder vi aftale med budget, der tilpasses virksomhedens økonomi. 

Haster det? 

Du er velkommen til at ringe til mig på 40424493 - så finder vi hurtigt et hul i kalenderen hvor vi begge kan.

Kontakt oplysninger

Navn Kirkeskov Advice
Etableret 2016
Adresse Grønstræde 14, 4660 Store Heddinge
Kontaktperson Vagn Kirkeskov
Telefon +4540424493
CVR 38041657
Web www.kirkeskov.dk
E-mail mail@kirkeskov.dk

Telefontid