Nicolinelund

Profile Description

Nicolinelund er et nyt bolig-naturområde under udvikling på Stolpegaards jorde i Strøby Egede.

I et af landets mest unikke boligområder har man valgt at sætte naturen for bordenden i byudviklingen. Ved at benytte utraditionelle metoder udvikles området i nært samarbejde med biologer, forskere og naturorganisationer.

Målet er øge biodiversiteten i lokalplanområdet, dels ved at afsætte godt 30 byggegrunde for at give plads til naturen, dels at sikre at designet giver gode levesteder for dyre- og planteliv, til glæde for de kommende beboere.
Nærhed til naturen spiller en afgørende rolle og med placeringen af en naturkorridor som forbinder to væsentlige naturområder i Strøby Egede – nemlig kysten og Tryggevælde Ådal, er det målet at naturkorridoren kan blive et helle for arter som er i tilbagegang på Stevns.

Udstykningen er tilrettelagt af landskabsarkitekt Charlotte Skibsted i samarbejde med biologer.
Området huser allerede den første Bilag 4 art – Stor Vandsalamander i en §3-sø sø nær skolens boldbaner.

Naturen har stor betydning for bosætning og er en af de højst rangerede årsager til at folk bliver i kommunen og at de flytter til kommunen.
Nicolinelunds målsætninger er derfor at passe godt på den begrænsede natur vi allerede har I kommunen og at bidrage til at byudvikling også kan genskabe ny natur, fremfor at afvikle den.

Området Nicolinelund, Stolpegaard og de kommende landsbyer er opkaldt efter de slægter som har boet på gården.
Den første nye landsby er Marens Minde, opkaldt efter datteren af Nicoline, med plads til 40 byggegrunde og 18 dobbelthuse.

Du kan læse meget mere om det gode grønne liv i Marens Minde på www.nicolinelund.dkContact Details

Name Nicolinelund
Founded 2015
Full Address Stevnsvej 101. Strøby Egede, 4600 Køge
Contact person Anker Nielsen
Phone 40200476
CVR 27477070
Website www.nicolinelund.dk
E-mail an@core-team.dk