Söderberg & Partners

soederberg-logo
Firmapension

Söderberg & Partners bistår virksomheder med firmapension og sundhedssikringer.

Söderberg & Partners er uvildig pensionsmægler og rådgiver.

Vi hjælpe med etablering, administration, servicering og kummunikation i forbindelse med livs-, pensions- og behandlingsforsikringer.

Söderberg & Partners har samarbejde med andre mæglere, der hjælper med øvrige forsikringer.

 

Profile Description

I dagens Danmark bliver Firmapensionsordning en stadig større del af et ansættelsesforhold. En firmapensionsordning giver tryghed og sikkerhed for medarbejdere både på kort og på længere sigt.

Firmapensionsordningen er med til at tiltrække og fastholde gode medarbejdere. Virksomhedens sociale ansvarlighed understreges af, at man viser det hensyn, at tage hånd om den enkelte medarbejder. Der lægges vægt på, at medarbejderen er omfattet af de rigtige forsikringsdækninger, samtidig med at den rigtige opsparingsform og den rigtige forrentning af indestående midler i pensionsordningen er på plads.

Fordelene ved en obligatorisk firmapensionsordning er billigere priser på forsikringsdækningerne og dermed et større beløb til opsparing for de enkelte medarbejdere. Herudover opnås besparelser i form af lavere administrative omkostninger, bedre vilkår på forsikringsdelene samt ikke mindst væsentligt lempeligere krav om afgivelse af helbredsoplysninger ved tegning eller forhøjelse af dækninger.

Firmapension gennem Söderberg & Partners sikrer præmiefritagelse ved længerevarende sygdom
Skulle uheldet være ude, og blev du længerevarende syg, så er der integreret præmiefritagelse i firmapensionsordningen, der er tegnet gennem Ensure. Præmiefritagelsen sikrer din opsparing fremadrettet ved længerevarende sygdomsforløb. Det betyder, at dit pensionsselskab overtager forpligtigelsen til at holde den løbende indbetaling ved lige, så længe du er sygdomsramt. Hvis du har din pensionsopsparing tegnet gennem bank eller lignende, så er det ikke en rettighed, du har.

Hos Söderberg & Partners gør vi det enkelt
Der er mange muligheder for at kombinere indenfor Firmapensionsordninger. Det kan virke komplekst og svært overskueligt at sammensætte den helt rigtige ordning. Hos Söderberg & Partners gør vi det enkelt for dig som beslutningstager, fordi vi tager udgangspunkt i det konkrete behov, som din virksomhed har.

En firmapensionsordning kan omfatte:

 • Dækning ved tab af erhvervsevne
 • Dækning ved død
 • Dækning ved Visse Kritiske Sygdomme
 • Invalidesum
 • Børnepension, børnesum m.v.
 • Pensionsforsikring til din alderdom

Pensionsløsninger i internationalt regi

Er din virksomhed internationalt forgrenet, og har du medarbejdere eller selskaber i udlandet, så tilbyder vi herudover, at udarbejde pensionsløsninger via vores internationale netværk.

Vi har medlemskab og til og med bestyrelsespost i den internationale sammenslutning WBN; Worldwide Broker Network, der en af de største aktører på det globale forsikringsmarked, og det sætter os i stand til at betjene danske virksomheder lokalt i mere end 100 lande.

Vi vejleder den enkelte medarbejder individuelt, og vores uvildige rådgivningssamtale giver blandt andet perspektiv på følgende punkter: Service, rådgivning, sociale ydelser, begunstigelse, vejledning i investeringsmuligheder og belysning af aktuelle skatteforhold.

Vær opdateret med Söderberg & Partners
Vi er din samarbejdspartner på pensionsområdet, og derfor er det vigtigt for os, at sikre os, at din virksomhed hele tiden er orienteret om, hvad der rører sig på det danske pensionsmarked. Naturligvis også når det gælder den allerseneste lovgivning på området.

Hos Söderberg & Partners holder vi løbende statusmøder med alle vores kunder, og dermed er vi sikre på, at pensionsaftaler og vilkår altid er markedskonforme og opdaterede.

Hør mere om Söderberg & Partners og mulighederne for at tegne en Firmapensionsordning, der matcher din virksomheds behov. Kontakt os på telefon 20 77 11 58.

Range of ServicesContact Details

Name Söderberg & Partners
Full Address Stevnsvej 50, 4600 Køge
Contact person Lisbeth Grenov
Phone 20771158
CVR 31548861
Website https://www.soderbergpartners.dk/
E-mail lisbeth.grenov@soderbergpartners.dk

Opening Hours

Söderberg & Partners

En firmapensionsordning kan omfatte:

 • Dækning ved tab af erhvervsevne
 • Dækning ved død
 • Dækning ved Visse Kritiske Sygdomme
 • Invalidesum
 • Børnepension, børnesum m.v.
 • Pensionsopsparing til din alderdom

En firmapensionsordning kan startes op fra 5 ansatte. Fordelen ved en firmapension:

 • Billigere forsikringspriser
 • Billigere administrationsomkostninger, dvs. mere til opsparing
 • Lempeligere helbredskrav, flere kan komme med på normale vilkår
 • Stor fleksibilitet for virksomheden, stor mulighed for individuel tilpasning af firmaaftalen
 • Større fleksibilitet for medarbejdere, mere tilfredse medarbejdere

Contact Details

Name Söderberg & Partners
Full Address Stevnsvej 50, 4600 Køge
Contact person Lisbeth Grenov
Phone 20771158
CVR 31548861
Website https://www.soderbergpartners.dk/
E-mail lisbeth.grenov@soderbergpartners.dk

Opening Hours

Söderberg & Partners

Det er gratis at ringe og få vejledning til medlemmer i Stevns Erhvervsråd.

Det er gratis at få et uforpligtende møde, om vi kan hjælpe dig med opstart eller forbedring af firmapension.

Contact Details

Name Söderberg & Partners
Full Address Stevnsvej 50, 4600 Køge
Contact person Lisbeth Grenov
Phone 20771158
CVR 31548861
Website https://www.soderbergpartners.dk/
E-mail lisbeth.grenov@soderbergpartners.dk

Opening Hours